• ółążść‡

Wspólnota powstała przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy gromadząc najpierw  grupę ludzi chcących „czegoś więcej” dla swojego życia wiary. Od 2013 roku corocznie organizowane są nabożeństwa dla rodzin w naszej parafii - zaproszeni goście głosili Słowo, które celnie trafiało do licznie uczestniczących parafian w nabożeństwie.

W 2018r. (19.10-14.12) ok. 60 parafian uczestniczyło w Seminarium Odnowy Wiary - które prowadził ks. Mateusz Buczma. Po odbytym seminarium grupa ok. 30 osób regularnie spotyka się na spotkaniach modlitewno-formacyjnych. 29 kwietnia 2020 roku na zaproszenie księdza Proboszcza i Animatorów nasza wspólnota gościła koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Opolskiej. Celem tego spotkania było przede wszystkim spotkanie przy eucharystycznym stole, jak również modlitwa uwielbienia, która to zapoczątkowała nasze przyłączenie się do Diecezjalnych Struktur Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Po długim okresie rozeznawania, podczas Mszy św. wieńczącej e-REO, dnia 7 grudnia 2020 r. oficjalnie przyjęto nazwę Getsemani. Otrzymana nazwa niesie za sobą bogactwo symboliki i znaczeń.

W Piśmie Świętym taką nazwę nosił ogród za potokiem Cedron, w którym Pan Jezus wraz z uczniami  często gromadził się na modlitwie. Również zaraz po ustanowieniu Eucharystii, Jezus w obecności swoich uczniów, modlił się tam do Ojca przeżywając swoją trwogę konania. Pośród ciemności i cierpienia, jednak w całkowitym zaufaniu wobec Ojca podjął zbawienną dla nas decyzję: „Ojcze, (…) nie jak Ja chcę, ale jak Ty, niech się stanie” . Wypełniła się w ten sposób miłość Jezusa do człowieka.

Otrzymane imię „Getsemani” nasza Wspólnota odczytuje przede wszystkim jako zaproszenie nas przez Jezusa, by być szczególnym miejscem spotkania z Nim. Gromadzimy się więc na wspólnej modlitwie, w której dziękujemy, uwielbiamy i prosimy Boga o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla nas i wszystkich, którzy polecają się naszej modlitwie. Szczytem tej modlitwy jest celebracja Eucharystii, a dopełnieniem stała formacja oraz budowanie przyjacielskich więzi. Wiąże się to z pewnymi trudnościami, zmaganiem się z sobą, poświęceniem wolnego czasu, ale chcemy wytrwale rozpoznawać i wypełniać wolę Boga. Świadomi otrzymanego wielkiego daru miłości, pragniemy się nim dzielić i przekazywać innym. Chcemy być dla innych świadkami żywego Boga, głosić Dobrą Nowinę, zachęcać do nawrócenia, pomagać, a przede wszystkim wspierać modlitwą.

Spotykamy się w naszym parafialnym kościele w poniedziałki o g. 20.00.

Niektóre pomysły Wspólnoty Getsemani na ewangelizowanie swojej parafii.

Krośnica 12.04.2021

 

1.      Modlitwa (na 19 osób, które wzięły udział w ankiecie 12 wspomniało o modlitwie)

1)      częstsza adoracja Najświętszego Sakramentu

2)      nocne czuwania

3)      nabożeństwa pokutne (za grzechy parafian)

4)      prowadzenie nabożeństwa majowego

5)      nabożeństwa majowe – dzieci z rodzicami

6)      nabożeństwa do Matki Bożej Dobrej Rady z błogosławieństwem dzieci

7)      błogosławić w sercu o prosić w modlitwie o dar wiary

8)      narodzić się z Ducha – prosić o Jego Dary i nimi żyć

9)      modlić się za wszystkich

10)  prosić o światło Ducha dla siebie i bliskich

11)  modlitwa w intencji ewangelizacji

12)  msza św z młodym pokoleniem + adoracja w ciszy z fragmentami Pisma Świętego

13)  modlitwa na zewnątrz (droga krzyżowa, droga światła, uwielbienie przy ognisku)

2.      Świadectwo życia (ponad 6os. + udział w nabożeństwach)

1)      przykładne życie

2)      nieme - okazywanie miłości, dostrzeganie potrzeb

3)      mówione – dzielenie się w naturalnych sytuacjach

4)      w gazetce parafialnej „Z ogrodu Getsemani”

5)      rozmowa w rodzinach,

6)      świadectwo po mszy świętej / nabożeństwie

3.      Słowo Boże (ponad 4os.)

1)      Rozdawanie karteczek z fragmentami Pisma Świętego

2)      Zachęcanie do czytana Pisma Świętego

4.      Pielgrzymowanie (2os.)

1)      pieszo do sąsiednich parafii pod w. Św. Józefa – w drodze śpiewanie, nauczanie

2)      busy/auta do Krasiejowa, Dobrodzienia, Ciasnej,

5.      Projekcja wartościowych filmów (2os.)

6.      Zaproszenie DOBREGO kaznodziei / nawróconej osoby, która wygłosi świadectwo (2os.)

7.      Regularne katechezy 

8.      Rekolekcje

9.      Strona internetowa (Słowo Boże, dzielenie się, dyskusja)

10.  Spotkanie przy ognisku albo przy lampionach i śpiewanie

11.  Tańce i przedstawienia podczas festynów 

12.  Zaniesienie do kapic maryjnych kwiatów przez poszczególne rodziny

13.  Akcja poznaj swojego patrona.

14.  Koncert

15.  „Włączyć Radio Maryja – ewangelizacja jest 24h/dobę”

Menu

Statystyki


statystyka

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
20 maja 2024

(141. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

 

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
4621

Zegar