• ółążść‡

Święty Józefie daj nam męską odwagę…

 

Św. Józefie, Głowo Najświętszej Rodziny, powierzamy Twojej opiece nasze rodziny, w sposób szczególny mężczyzn: ojców, mężów, synów i braci; wszystkich mężczyzn, z którymi jesteśmy związani.

Daj im męską odwagę, dzięki której potrafiliby szanować i bronić swoje matki, żony, córki i siostry. Wyproś dla nich serca wrażliwe i czyste, by wszystkie kobiety, które im zaufały, kochali miłością bezinteresowną, współczującą i dyskretną. Taka miłość nie szuka własnej korzyści, ale pragnie jedynie ofiarować siebie w darze. Otocz swoją szczególną pieczą mężów i ojców rodziny; niech będą dla swoich żon i dzieci troskliwi, opiekuńczy i delikatni. Niech dają im oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Św. Józefie, wejrzyj na ojców, mężów, synów i braci naznaczonych ułomnością, która degraduje ich męską siłę i czyni nieodpowiedzialnymi za siebie i powierzonych im bliskich. Niech pokonują pokusę zamykania się w sobie, posługiwania się przemocą; niech podejmują wysiłek naprawienia wyrządzonych krzywd.

Módl się, Wierny Stróżu Świętej Rodziny, za tych mężów i ojców, których miłość rodzinna zgasła i którzy stali się obojętni na własne żony i dzieci.

Nadziejo Chorych, w szczególny sposób polecamy Twojej pieczy rodziny, w których ojcowie, mężowie i synowie nadużywają alkoholu, pogrążając się w autodestrukcji. Niech uznają ze skruchą swoją chorobę, niech szukają pomocy oraz ludzkiego i Boskiego wsparcia. Wyproś im łaskę pokornej modlitwy, by w tej trudnej sytuacji całym sercem zwrócili się do Boga z prośbą o miłosierdzie i pomoc.

Pociecho Nieszczęśliwych, powierzamy Twojej pieczy mężczyzn żyjących samotnie, rozwiedzionych, tych, których porzuciły żony, dzieci, przyjaciele; tych, którzy czują się odrzuceni, skrzywdzeni i rozżaleni. Niech nie poddają się pokusie zniechęcenia i rozpaczy; niech podejmują wysiłek odbudowania swego życia, dzięki któremu mogliby na nowo stworzyć więzi małżeńskie i rodzinne.

 

Troskliwy Obrońco Jezusa i Żywicielu Syna Bożego, powierzaj Twemu przybranemu Synowi młodych mężczyzn i chłopców. Wypraszaj im u Niego pragnienie poznawania, miłowania i naśladowania Ciebie, by stawali się coraz odważniejsi, mocniejsi duchem, bezinteresowni, wrażliwi na ludzi potrzebujących pomocy.

Zwierciadło Sprawiedliwości, Wzorze Pracujących, módl się za wszystkich sprawujących władzę. Wypraszaj im serca wrażliwe na ubogich i oddane służbie obywatelom, by opierali się pokusie egoizmu oraz żądzy zysku i władzy. Niech pragną służyć wszystkim obywatelom; niech nie zawiodą nadziei, jaką ludzie w nich pokładają.

Św. Józefie, Patronie Umierających, powierzamy Twojej czujnej pieczy osoby ciężko chore i umierające. Powierzamy Ci także naszą śmierć. Spraw, abyśmy naszą śmiercią uwielbili Boga, jak Ty uwielbiłeś Go swoją. Obdarz nas tą łaską, byśmy odchodzili z tego świata w objęciach Twojego przybranego Syna, w obecności Twojej Oblubienicy Maryi.

AMEN

Z radością pragnę poinformować, że aktualnie w naszej parafii do Bractwa św. Józefa należy 10 mężczyzn. Poniżej znajdziecie informacje przybliżające tę wspólnotę formacyjno-modlitewną. Oczywiście gorąco zachęcam innych mężczyzn do przystąpienia do Bractwa. Więcej informacji znajduje się na stronie naszej diecezji.

Główna idea i cele Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, zawiązanego 1 maja 2012 r.

 

 Podczas uroczystej liturgii, sprawowanej w Jemielnicy w rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, w dniu 1 maja, pod­czas Diecezjalnego Święta Rodziny, Biskup Opolski dokonał aktu erygowania diecezjalnego Bractwa św. Józefa. W nawią­zaniu do chlubnej przeszłości, zainicjował w ten sposób nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. Pra­gnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot bractwa w parafiach. Siedzibą główną i miejscem dorocznych spo­tkań członków, a także obrad kapituły bractwa ma być Je­mielnica. Główną ideą, która przyświeca Pasterzowi diecezji opolskiej, jest kształtowanie w szeregach Bractwa dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika, zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację – z nauczania bł. Jana Pawła II.

 

Pełny statut Bractwa św. Józefa zostanie ustalony na pierwszej kapitule, która w sposób ostateczny określi cele Bractwa. Jednak odczytując znaki czasu oraz biorąc pod uwagę motywy reaktywowania Bractwa, już można jego cele określić następująco:

— uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa,

— chrześcijańska formacja członków do dojrzałego re­alizowania powołania męża i ojca

— formowanie i pobudzanie członków do zaangażowa­nia na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,

— inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii.

 

Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa w Jemielnicy

 

Zgodnie z podstawową jego ideą, reaktywowane Bractwo św. Józefa, adresowane jest do mężczyzn, którzy ukończyli 18. rok życia. Zainteresowani przynależnością do Bractwa zaproszeni są do zapoznania się i ostatecznie do przyjęcia wynikających zobowiązań członków, mianowicie:

 

— podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą,

— codziennej modlitwy (w wyznaczonym dniu roku ka­lendarzowego) w intencji rodzin w ogóle, a w szcze­gólności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i konających,

— częstego przystępowania do sakramentu pokuty i po­jednania,

— chętnego uczestnictwa w życiu parafii i zaangażowa­nia społecznego (na rzecz dobra wspólnego w społe­czeństwie),

— świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.

A tutaj można pobrać Deklarację członkowską

Deklaracja

Powrót

Menu

Statystyki


statystyka

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 czerwca 2024

(169. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

 

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
17182

Zegar