• ółążść‡

05.04.2020

1. W niezwykłych okolicznościach przychodzi nam przeżywać tegoroczny WIELKI TYDZIEŃ. Zapamiętamy go prawdopodobnie do końca życia… A zapamiętamy go jeszcze bardziej, gdy stanie się on dla nas paradoksalnie czasem przybliżenia się do Jezusa i uznania Go za swojego Króla i Pana. Wielki Tydzień jest zawsze czasem, w którym „wielką pracę” dla człowieka wykonuje Jezus, nasz Zbawiciel. To On był i jest głównym Bohaterem tych Dni: nie my i nasze starania, nie nasze  modlitwy i śpiewy, nie nasze adoracje i odświętne liturgie… Może za bardzo do tej pory skupialiśmy się na tym, co my mamy „uczynić dla Boga”, nie traktując zbyt poważnie tego wszystkiego, co On czyni dla nas? A przecież wystarczy wpatrzeć się w krzyż i przebite Serce, wystarczy zajrzeć do pustego grobu Jezusa… I nic nie trzeba mówić. Tylko uwierzyć, zaufać, uwielbiać i wyznać swoją miłość. Jezus naprawdę pokonał śmierć i jest naszym Życiem. On jest Prawdą. On jest Miłością. Jeżeli to uznamy w swoim sercu, to Duch Święty sam podpowie nam, co mamy czynić, jak żyć, gdzie szukać odpowiedzi na ważne pytania o nasze życie, jak kochać ludzi i jak się modlić. On sprawi, że naprawdę ucieszymy się, że jesteśmy Kościołem Jezusa – Jego Mistycznym Ciałem. I On będzie ponaglał nas do spotkań z Nim poprzez Pismo św. i w sakramentach, które są namacalnymi znakami Jego miłującej Obecności.

   Póki co jednak musimy dostosować nasze chęci i pragnienia (a także przyzwyczajenia) do nałożonych nam przez władzę państwową i kościelną ograniczeń związanych z pandemią. A duszpasterze będą musieli niestety zamknąć kościoły na czas Triduum Paschalnego, zabraniając wiernym udziału w liturgii. Nie do pomyślenia…

    Niech to będzie także czas na przemyślenie naszych dotychczasowych (często bezmyślnych) „kościelnych” przyzwyczajeń. Wszyscy potrzebujemy pogłębienia naszej wiary i świadomości, że jesteśmy dziećmi Boga i wspólnotą Kościoła. I tego wam z serca życzę u progu Wielkiego Tygodnia 2020.

2.  Nasz udział w liturgii Wielkiego Tygodnia wygląda następująco (przy czym stanowczo proszę, aby zachować obowiązujące zasady co do ilości osób gromadzących się w kościele!):

Ø  Do Wielkiej Środy Msze św. odprawiamy według planu, a na zapowiedziane godziny adoracji zapraszam tylko i wyłącznie tych, którzy chcą się wyspowiadać;

Ø  Spowiedź św. od Wielkiego Czwartku będzie możliwa tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Dlatego zachęcam do korzystania z aktu żalu doskonałego (jego propozycja znajduje się w ogłoszeniach z poprzedniego tygodnia);

Ø  Liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej będzie sprawowana bez udziału ludu. Z kapłanem uczestniczy tylko 5 osób usługujących przy ołtarzu. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w tych obrzędach poprzez media oraz do praktykowania Komunii duchowej (przykład modlitwy podano w ogłoszeniach z poprzedniego tygodnia).

Ø  Nie ma wieczornych adoracji przy Ciemnicy i przy Bożym Grobie (czwartek i piątek);

Ø  W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele – proszę to zrobić w domu (zob. DN nr 77).

Ø  W Wielką Sobotę od g. 7.00 do 17.00 trwać będzie adoracja przy Bożym Grobie. W adoracji jednak jednocześnie może uczestniczyć tylko 5 osób, które będą mogły adorować przez pół godziny (indywidualnie, w ciszy). Dlatego na poszczególne pół godziny adoracyjne trzeba będzie się zapisać wypełniając formularz znajdujący się pod tym linkiem:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PMlznP4ehKw0Chf0MtB6LvXoj-MUydFw5NM1a5nImOk/edit?usp=sharing W wybraną rubrykę trzeba wpisać swoje imię i nazwisko. Proszę młodsze pokolenie, które zna się na tym, aby pomóc starszym. Zapisy trwać będą do środy do g. 20.00. Każdy chętny może zapisać się (jeśli znajdzie wolne miejsce) tylko jeden raz. Podkreślam, że w adoracji mogą uczestniczyć (i w tym czasie być w kościele) TYLKO I WYŁĄCZNIE osoby wcześniej zapisane. Bardzo proszę tego wymogu nie lekceważyć!!  Pozostali mogą adorować w domu włączając podgląd z kamery w kościele.

Ø  Zabrania się dotykania i całowania Krzyża w ramach adoracji. Krzyżowi możemy oddać cześć poprzez głęboki pokłon lub przyklęknięcie.

Ø  Liturgia Wigilii Paschalnej zakończy się wystawieniem Najśw. Sakramentu i odmówieniem Te Deum (nie ma procesji).

Ø  I wreszcie nieco radośniejsza wiadomość: od Niedzieli Zmartwychwstania do odwołania w obrzędach liturgicznych może uczestniczyć maksymalnie 50 osób (włączając w to kapłana i posługujących). Z tego też względu w Niedzielę zostanie odprawiona jedna Msza św. więcej niż zwykle. Będą one o g. 7.00, 9.00 i 11.00.  Zapraszam także na Nieszpory o g. 16.00 (50 osób).  Rodziny zamawiające inetncje mszalne proszę, aby przybywały odpowiednio wcześnie do kościoła, by zapewnić sobie bez kłopotu udział we Mszy św..

3.  Sprzątanie kościoła: Bryś, Jagusz M., Jagusz R., Joszko B., Joszko J., Chudala. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.

4.  Kolekty: dziś diecezjalna, w Wielkanoc powinowata, w Poniedziałek Wielkanocny na KUL. Bóg zapłać za ofiary, zwłaszcza za wpłaty bezpośrednio na konto parafialne.

5. Od jutra włączona zostanie woda na cmentarzu. Proszę korzystać z niej rozsądnie.

6.  Tegoroczną I Komunię św. odprawimy w pierwszą niedzielę września – jak Pan Bóg pozwoli.

05.04.2020  – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

18.00 – Za +męża Jerzego Palica, syna Józefa, rodziców z obu str., trzech braci i siostrę Gertrudę.

  8.00 – Za +męża Herberta Werner, teścia Johanna, ++rodz. Pawła i Adelajdę Cichoń oraz za ++z rodzin Werner-Lisy i Cichoń-Mainka

10.00 – Za parafian.

18.00 – ADORACJA.

06.04.2020 – WIELKI PONIEDZIAŁEK

  7.00 – Za +męża i ojca Jerzego Koprek, ++rodz. z obu str., ++rodzeństwo i ++z pokrew..

18.00 – ADORACJA

07.04.2020  – WIELKI WTOREK

 17.00 – ADORACJA.

 18.00 – O bł. Boże i zdr. w rodzinie Rajnarda i Reginy Staś i w rodzinach dzieci oraz za +ojca Leona.

08.04.2020 – WIELKA ŚRODA

  7.00 – O bł. Boże i zdr. w rodzinie Huberta i Urszuli Namyslik oraz o opiekę św. Józefa dla dzieci i wnuków.

 

18.00 – ADORACJA.

09.04.2020  –  WIELKI CZWARTEK

18.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ w intencji wszystkich kapłanów żyjących i zmarłych związanych z naszą parafią.

10.04.2020  –  WIELKI PIĄTEK 

 18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.

11.04.2020  –  WIELKA SOBOTA 

   7.00 – Rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie (do g. 17.00).

12.04.2020  –  WIELKANOC – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 21.00 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – Msza św. za parafian.

 

   7.00 – Za +męża Piotra Szłapa, ++rodz. Jana i Jadwigę Gordzielik, Franciszka i Zofię Szłapa, ich ++dzieci  i ++z pokrew..

 

   9.00 – Do Bożej Opatrzności z podzięk. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże i zdr. dla Józefa Parczyk oraz za ++rodziców, siostrę Annę Kazek i ++z pokrew..

 

 11.00 – Do NSPJ i MB Nieust. Pomocy z podzięk. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże i zdr. w rodz. Jana i Anny Długosz.

16.00 – Nieszpory

 

 

Parafialne konto bankowe:

 

Nazwa i adres:  Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy, ul. Szkolna 24, 47-180 Izbicko.

Nr rachunku:  90 8907 1089 2002 1000 1323 0001

 

lub (na cele remontowe): 63 8907 1089 2002 1000 1323 0002


Konto dla euro: 36 8907 1089 2002 1000 1323 0003


W przelewach z zagranicy należy podać:

 

nazwę banku: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Op.

SWIFT CODE:  POLU PL PR

PL  ...... (pełny nr konta)

nazwę posiadacza rachunku:  Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Krośnicy.

29.03.2020

1. Trwa zmaganie się z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA. Niestety jesteśmy poddawani kolejnym ograniczeniom zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość gromadzenia się. Od 25 marca w świątyni na nabożeństwach może przebywać maksymalnie tylko 5 osób (nie licząc tych, którzy posługują w liturgii). Zważywszy na ważny czas jaki przeżywamy i jaki się zbliża (Wielki Tydzień) jest to dla nas bardzo bolesne, smutne i trudne. Chciejmy to jednak zaakceptować w duchu miłości bliźniego i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Dlatego rodziny zamawiające Mszę św. proszę aby w swoim gronie wyznaczały uczestników Mszy św., a pozostałych proszę, by pozostali w domu. Wiemy także, że w mediach (radio, telewizja, internet) mamy dosyć bogatą ofertę Mszy św. i innych nabożeństw i z tego proszę korzystać. Uczestnicząc zaś „medialnie” we Mszy św. uczmy się praktykować tzw. KOMUNIĘ DUCHOWĄ. Można to uczynić swoimi słowami albo przy pomocy następującej albo podobnej modlitwy:

    Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.

    Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

   Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych... 

    Poza tym pamiętajmy, że nasz kościół jest otwarty i – zachowując przepisy o przemieszczaniu się i gromadzeniu w grupach – można nawiedzić Pana Jezusa obecnego w naszej świątyni i wstąpić na chwilę modlitwy.  Przypominam także, że w razie potrzeby można skorzystać z sakramentu pokuty indywidualnie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2.  Ze SPOWIEDZI można także korzystać przed każdą Mszą św. oraz podczas adoracji, która odbywa się w wyznaczonych godzinach (także dzisiaj o g. 18.00). Pamiętajmy jednak o limicie osób, które mogą jednocześnie przebywać w kościele. 

Jeśli chodzi o spowiedź, to, z powodu czasu zarazy, już wiadomo, że przed Świętami niewielu będzie mogło skorzystać z tego sakramentu bezpośrednio. Dlatego tych, którzy będą chcieli skorzystać z Bożego miłosierdzia i przebaczenia swoich grzechów zachęcam do wzbudzenia w sobie ŻALU DOSKONAŁEGO.

 Czym jest żal doskonały?

     Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

A oto kilka wskazówek jak go przeżyć:

     Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie.

Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

1.       Wykonanie znaku krzyża.

2.       Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3.       Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

                 

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

 

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu

4.       Następuje rachunek sumienia – w ciszy

(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5.       WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

6.       Odmówienie Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…

7.       Prośby

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

8.         Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją,

a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

 

Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

 

3. W tym tygodniu przypada PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA miesiąca. Na Msze św. w ogólnych intencjach (za czcicieli i parafian) zostaną zaproszone tylko konkretne osoby (jeśli się zgodzą) – przedstawiciele naszej parafialnej społeczności. Pozostałych proszę o łączność duchową.

     W piątek i sobotę po Mszy św. odmówimy AKT POŚWIĘCENIA NASZEJ PARAFII I CAŁEGO KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI.

4. Zgodnie z dekretem biskupa ordynariusza nie będzie odwiedzin chorych w domach ani w pierwszy piątek ani przed Świętami – poza przypadkami zagrożenia ich życia.

5.  W czwartek przypada 15. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

6.A już za tydzień przypada NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – początek Wielkiego Tygodnia. Msze św. z poświęceniem palm o g. 18.00 w sobotni wieczór, o g. 8.00 i 10.00.

7.   Sprzątanie kościoła: Gawlik, Gabor, Jagusz B., Gordzielik H., Panicz. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.    Obsada nieco zmniejszona (wiadomo z jakiego powodu), ale mam nadzieję, że dacie radę…

8.  Kolekty: dziś parafialna, za tydzień diecezjalna. Bóg zapłać za ofiary.

9.  Na najbliższy piątek o g. 9.15 zapowiedział się CARITAS-owy Bibliobus.

10. Za tydzień postaram się zaproponować rodzicom dzieci z kl. III zmienioną datę Pierwszej Komunii św..

 

 

 

22.03.2020

1. Trwa nasza WALKA Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA. Fachowcy twierdzą, że przed nami decydujący moment tego trudnego czasu. Bardzo dużo zależy od naszej dyscypliny i wytrwałości w kontynuowaniu izolacji i nie spotykania się w większym gronie osób. Bardzo ważna jest higiena, zwłaszcza rąk. Wytrwajmy więc w tych ograniczeniach naszych codziennych kontaktów. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, do których kierujemy wciąż apel: ZOSTAŃCIE W DOMU! – dotyczy to także przychodzenia do kościoła!  

    Owszem w naszym kościele Msze św. są odprawiane według planu – przy zachowaniu obowiązujących zasad gromadzenia się ludzi (czyli nie więcej jak 50 osób). Jak do tej pory na poszczególnych Mszach św. jest nas od ok. 20 do 40 osób (w ostatnią niedzielę było 40 + 30 os.) i cieszę się, że nie muszę odprawiać „do pustych ławek”. Niemniej bądźmy za siebie odpowiedzialni. Niech z domu nie wychodzą ci, którzy się źle czują lub z konieczności mają częstszy kontakt z większą ilością osób. W samym kościele bardzo proszę, by nie siadać w ławkach blisko siebie – mamy 30 ławek do dyspozycji i wykorzystujmy je wszystkie (zupełnie wystarczy jak w jednej usiądą np. dwie osoby).

    Obok zachowania zasad kwarantanny i higieny nie rezygnujmy także z modlitwy! Niech ten trudny czas otworzy nas na siebie nawzajem w naszych domach, zachęca do rozmowy o tym, co naprawdę w życiu jest ważne – ale także otworzy nas na samego Boga. Z ufnością zwracajmy się w modlitwie o pomoc, o zachowanie nas od epidemii, o ratunek dla tych, którzy są już dotknięci jej skutkami. DAWAJMY ŚWIADECTWO NASZEJ WIARY. Pamiętajmy, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Gdy dopuszcza na nas trudne doświadczenia, to być może po to, by nas samych zmieniać, byśmy zrozumieli jak kruche jest nasze życie ziemskie i o co tak naprawdę powinniśmy zabiegać. Zapraszam więc i zachęcam do modlitwy:

  • W kościele przed poranną Mszą św. odmawiamy różaniec, a po wieczornej koronkę do Bożego Miłosierdzia;
  • Od środy do piątku od g. 18 do 19 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i jest okazja do spowiedzi św.;
  • Codziennie o g. 20.30 gromadzimy się w naszych domach przy zapalonej gromnicy, by odmówić różaniec w intencji zatrzymania epidemii, za chorych i zmarłych oraz o pomoc Bożą dla pracowników służby zdrowia.

Odnośnie spowiedzi: i podczas adoracji, ale także codziennie przed Mszą św. jestem do dyspozycji w zakrystii. Chodzi przede wszystkim o wasze bezpieczeństwo higieniczne, czego niestety nie da się zapewnić przy kratkach konfesjonału. Niestety nie dysponujemy w naszym kościele innym godnym i dyskretnym miejscem, by sprawować ten sakrament w obecnej sytuacji. Dlatego proszę o zrozumienie. Jedocześnie zachęcam do korzystania ze spowiedzi już z myślą o nadchodzących Świętach, bo mogą z tym być bardzo poważne problemy…

2. Bardzo serdecznie pozdrawiam naszych chorych! Zapewniam was o swojej pamięci w modlitwie. Niestety jak na razie nie możecie teraz przyjmować w niedziele Komunii św. z rąk naszych nadzwyczajnych szafarzy, ale zachęcam was – podobnie jak pozostałych – do oglądania Mszy św. w mediach oraz do przyjmowania Komunii duchowej. Jeżeli natomiast ktoś bardzo pragnie spotkania z kapłanem i przyjęcia Jezusa, to jestem do waszej dyspozycji w najbliższą środę po porannej Mszy św. – proszę ewentualnie telefonicznie się zgłosić na takie odwiedziny. Oczywiście jestem do waszej dyspozycji w każdym innym przypadku, gdy jest taka potrzeba.

3.  W środę przypada UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.

4.  Informuję, że ze względu na stan epidemii marcowa Msza św. za roczne dzieci zostaje przeniesiona na pierwszą niedzielę maja (03.05) o g. 10.30.

5.  Prenumeratorów Gościa Niedzielnego informuję, że na razie zawieszona zostaje parafialna dystrybucja tego czasopisma. Gościa Niedzielnego można natomiast nabyć w kioskach, niektórych sklepach, stacjach benzynowych i innych punktach sprzedaży. Zachęcam do kupna i lektury.  Natomiast na stoliku prasowym oprócz Naszej Gazetki jest także kwietniowy Mały Gość Niedzielny, którego bardzo polecam dzieciom.

6.  W przyszłą niedzielę zasłaniamy krzyże – rozpoczynamy pasyjną część Wielkiego Postu.

7.   Sprzątanie kościoła: Kubon H., Mrochen, Hendel K., Kulak, Koprek, Haiter. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.

8.  Kolekty: dziś diecezjalna (na remonty obiektów diecezjalnych), za tydzień parafialna. Informuję, że ostatnia remontowa kolekta specjalna wyniosła 839,50 zł.  Bóg zapłać za ofiary.

9.  Moi Drodzy, w przyszłą niedzielę planuję już wrócić do normalnego „układu zajęć” (Msze św. o g. 7.30, 9.00 i 10.30) – co nie znaczy, że samowolnie zmieniam czy lekceważę zasady kwarantanny!  Oczywiście sytuacja epidemiczna zmienia się niemal z godziny na godzinę, dlatego zastrzegam sobie prawo zmiany tej decyzji. W związku z tym bardzo was proszę i zachęcam do śledzenia aktualności na naszej stronie www.nspj-krosnica.pl Tam codziennie staram się przekazywać ważne komunikaty oraz pokrzepiające słowo ku refleksji.

Menu

Statystyki


statystyka

Wyszukiwanie

 

Dzisiaj jest

czwartek,
09 kwietnia 2020

(100. dzień roku)

Święta

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II
Wielki Czwartek

 

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
559999

Zegar